Blockchain fungujúci na Bitcoin sieti: Stacks

Stacks je blockchain prvej vrstvy, ktorý umožňuje vykonávanie inteligentných zmlúv. Na rozdiel od bežne známych blockchainov s inteligentnými zmluvami, ako sú Ethereum, Cardano, Solana alebo Avalanche, je Stacks spojený s ekosystémom Bitcoin, pretože jeho cieľom je zlepšiť možnosti bitcoinu.

Aj, keď tento cieľ môže byť podobný, ako pri bitcoinových bočných reťazcoch, hnacích reťazcoch alebo riešeniach druhej vrstvy, keďže ide o samotný blockchain prvej vrstvy. Stacks má jedinečný spôsob, ako to dosiahnuť. Projekt má vlastné uzly, vlastnú sieť, vlastných baníkov a aj vlastný token. Token Stack (STX) nie je viazaný na BTC v reťazci.  Blockchain Stacks používa blockchain základnej vrstvy bitcoinu ako spoľahlivé úložné a vysielacie médium, čo znamená, že všetko, čo sa deje na Stacks, je zaznamenané v samotnom bitcoine.

Aby sa vytvoril akýkoľvek blok Stacks, bitcoinová transakcia musí byť iniciovaná na samotnom bitcoinovom blockchaine. Táto transakcia zaznamenáva hash príslušného bloku Stacks a zabezpečuje, že blok Stacks je jednoznačne ukotvený v bloku na blockchaine bitcoinu. Týmto spôsobom je celá história transakcií a stavu Stacks jednoznačne uložená na základnej vrstve bitcoinu.

         

Ako funguje?

Spôsob, akým Stacks funguje, sa sústreďuje na interakciu dvoch strán, a to baníkov a stackerov (nie stakerov). Ich spojenie je regulované jedinečným mechanizmom konsenzu nazývaným Proof of Transfer alebo skrátene PoX.

Môže to byť trochu prekvapenie, ale v blockchaine Stacks baníci v skutočnosti nič neťažia. Namiesto toho vymenia BTC, ktoré už boli vyťažené z bitcoinového blockchainu a zamknú ich, aby mali šancu zarobiť mince STX.

Každý blok vyťažený na blockchaine Stacks ukladá identitu používateľa, transakčné metadáta a používa ich na spojenie s všetkými aplikáciami v ekosystéme Stacks. Keďže je prepojený s bitcoinmi, akékoľvek zmeny v identifikátoroch stavu v peňaženke možno overiť pomocou Bitcoin blockchainu. To platí aj pre inteligentné zmluvy Stacks, ktoré sú napísané v špeciálnom kódovacom jazyku vyvinutom a testovanom pre Stacks spoločnosťou Algorand.

Všetky zostávajúce údaje, ktoré nie sú uložené na blockchaine Stacks, sú uložené pomocou špeciálneho úložného systému s názvom Gaia. Toto nové riešenie úložiska sa spolieha na poskytovateľov cloudových úložísk, ako sú Azure a Dropbox, ale zároveň dáva používateľom možnosť vyhnúť sa cloudovému úložisku v prospech vlastného riešenia za predpokladu, že majú potrebný výpočtový výkon.

Minca Stacks, STX, je natívny token kryptomeny ekosystému Stacks a všetko toto podporuje tým, že sa používa na registráciu digitálnych aktív do blockchainu Stacks vrátane ID používateľov a inteligentných zmlúv.

Proof of Transfer

Na rozdiel od iných blockchain projektov, ktoré využívajú mechanizmus Proof of Work alebo Proof of Stake na zabezpečenie svojej siete, Stacks vyvinul nový konsenzuálny algoritmus, ktorý je dokonale vhodný pre jeho prevádzku a zabezpečenie siete. Mechanizmus je odvodený od konceptu Proof of Burn. Proof of Transfer (PoX) je prvým mechanizmom konsenzu, ktorý využíva dva blockchainy. Tento koncept zabezpečuje, že už vyťažené a existujúce kryptomeny existujúceho a overeného blockchainu nie sú spálené. Namiesto toho zabezpečujú nový blockchain.

Mechanizmus Proof of Transfer eliminuje systém spaľovania kryptomien. Vyžaduje, aby sa vyťažené kryptomeny preniesli na iných účastníkov v rámci ekosystému.

Nový mechanizmus konsenzu Proof of Transfer pomáha sieti zjednodušiť jej protokol odmeňovania. Ešte zaujímavejšie je, že systém umožňuje účastníkom siete prijímať odmeny ako aj výplaty transakcií v existujúcich a stabilných kryptomenách. Týmto účastníkom dáva možnosť zúčastniť sa súčasne na novom blockchaine.

Tento systém umožňuje Stacks eliminovať výzvy, s ktorými sa používatelia stretávajú v súvislosti s novými blockchainmi. Noví používatelia sa, teda môžu spoľahnúť na pripojenie k sieti. Keďže sieť je v podstate integrovaná s už existujúcim blockchainom, využíva už tak extrémne bezpečný blockchain na zabezpečenie nových reťazcov bez potreby vyžadovať nové reťazce.

Clarity smart kontrakt jazyk

Vytvorenie správneho prepojenia medzi blockchainom vrstvy 1 a bitcoínom je nevyhnutné, pretože až potom možno tvrdiť, že vlastná schopnosť inteligentnej zmluvy Stacks prospieva bitcoinu. Bez adekvátneho pripojenia by inteligentné zmluvy nemali žiadny vplyv na Bitcoin.

Inteligentné zmluvy Stacks sa spájajú so základnou vrstvou bitcoínu. Koncepčne existujú 3 rôzne transakcie v rámci izolovaného inteligentného kontraktu Bitcoin-Stacks. Dve Stacks transakcie a jedna bitcoinová transakcia.

V prvej transakcii Stacks sa do inteligentnej zmluvy Stacks zapíše ľubovoľná zmena stavu (môže to byť takmer čokoľvek) a definujú sa parametre ako adresa príjemcu bitcoínov, množstvo bitcoinov alebo čokoľvek iné. Potom sa uskutoční bitcoinová transakcia, ktorá vyrovná stav Stacks na bitcoinovom blockchaine. Po potvrdení bitcoinovej transakcie sa vykoná druhá transakcia, ktorá overí bitcoinovú transakciu a potom vykoná čokoľvek, čo zadáva inteligentná zmluva, ako napríklad uvoľnenie digitálneho aktíva. Toto je proces, akým sú inteligentné zmluvy Clarity ukotvené na bitcoinovom blockchaine, čo umožňuje, aby tieto inteligentné zmluvy fungovali na základe akcií pozorovaných na bitcoinovom blockchaine.

V skutočnosti je možné implementovať celý rad odlišných softvérových logík prostredníctvom inteligentnej zmluvy Stacks. Okrem decentralizovaných aplikácií pre prípady finančného použitia môžu byť zahrnuté aj ďalšie funkcie ako:

  • Kontrola prístupu (napríklad platba za prístup)
  • NFT (napríklad zberateľské predmety) a zameniteľné tokeny (napríklad stablecoiny)
  • Šablóny obchodného modelu (napríklad predplatné)
  • Blockchainy špecifické pre aplikáciu

Ako je zabezpečený?

Stacks využíva na zabezpečenie bezpečnosti konsenzus Proof of Work, ktorý využíva spojené úsilie tisícov baníkov a uzlov na ochranu siete pred útokmi. Aby sa to ešte viac podporilo, Stacks má svoj vlastný konsenzuálny model, ktorý vidí, že baníci zaväzujú BTC raziť STX a s všetkými zámermi a účelom spájajú bezpečnosť platformy Stacks s BTC, pretože všetky transakcie je možné overiť prostredníctvom bitcoínov.

Transakcie blockchainu sú schopné škálovania nezávisle od bitcoinu, na ktorý sa spolieha. Bitcoin blockchain sa používa iba na konečné overenie a na zaistenie bezpečnosti. Konečným výsledkom je, že tisíce transakcií na blockchaine Stacks produkujú iba jeden hash na blockchaine Bitcoinu.

Stacks Mining

Pretože Stacks sa spolieha na BTC pri ťažbe STX, potrebuje baníkov. V tomto prípade baníci neťažia STX priamo, ale zaväzujú už vyťažené BTC na generovanie nových tokenov STX. Ťažiari potrebujú zaviazať BTC, len, aby mali šancu ťažiť STX a táto šanca je čiastočne náhodná a čiastočne založená na tom, koľko BTC jednotlivý ťažiar zaviazal.

Aká lukratívna je táto operácia, závisí od dvoch kritických faktorov. Jedným z nich je či baník získa právo ťažiť blok STX a, ako už bolo uvedené, toto právo bude pravdepodobne pridelené tým ťažiarom, ktorí sú schopní zaviazať väčšie množstvá BTC.

                                                     

Druhým faktorom je relatívna cena STX vs BTC. Ak cena bitcoinu stúpne, zatiaľ, čo STX stagnuje, môže to viesť k tomu, že ťažba sa stane nerentabilnou až do doby, keď relatívna cena zaznamená určité oživenie. Ďalším možným výsledkom je, že baník, ktorý zapojí BTC do procesu ťažby, môže vidieť, že hodnota STX klesá v čase, ktorý je potrebný na jeho vyťaženie (približne šestnásť hodín), čím sa znížia jeho zisky.

Vydávanie tokenov STX sa riadi plánom zníženia na polovicu, ktorý odzrkadľuje plán BTC a znamená, že odmena baníkov za blok klesne zo súčasných 1 000 STX na 500 STX, potom na 250 STX a nakoniec na 125 STX. Keď dosiahne 125 STX, zostane to odmena za ťažbu na neurčito.

STX Token

Tokeny STX v podstate podporujú vykonávanie inteligentných zmlúv v sieti Stacks. Token funguje ako nástroj na zverejňovanie nových inteligentných zmlúv do blockchaine. Používa sa aj na transakčné procesy, ako je platenie poplatkov a prijímanie odmien. Token vzbudil záujem u značného počtu používateľov, najmä používateľov, ktorí túžia po smart kontraktoch Clarity.

                                                                             

Stacks využitie

Stacks (STX) ponúkol úžasné funkcie svojmu ekosystému, najmä Bitcoin sieti. Navrhuje nové funkcie pre bitcoinovú sieť, pretože Bitcoin je statický a nie je flexibilný pre úpravy. Vďaka integrácii s bitcoínom môžu používatelia skúčať nové funkcie siete bez toho, aby museli meniť samotný Bitcoin. Hlavnou výzvou pre bitcoinovú sieť je škálovateľnosť. Blockchain Stacks sa, teda snaží vyriešiť problémy so škálovaním. Stacks rozširuje kapacitu bitcoinových transakcií, pretože bitcoiny majú obmedzené možnosti pre transakcie.

Okrem toho, Stacks prijíma efektívnu bezpečnosť bitcoinu na ochranu transakcií vykonávaných v rámci ekosystému. Sieť používa bitcoiny na vyrovnanie transakcií na bitcoinovom blockchaine pre každý vygenerovaný blok.

Čo robí Stacks jedinečným?

Na rozdiel od väčšiny krypto projektov bol Stacks vo vývoji až osem rokov. Väčšinu tohto času zahŕňalo budovanie tímom Stacks, ktorý previedol svoj koncept robustným procesom vzájomného hodnotenia, v ktorom ho akademici z Princetonu a Stanfordu rozobrali, aby odstránili všetky potenciálne slabé stránky.

Stacks sa pozrie na funkcie, vďaka ktorým funguje Bitcoin a snaží sa rozšíriť jeho funkčnosť nad rámec toho, čo sa považovalo za možné, ale bez potreby hard forku alebo zmeny pôvodného blockchainu.

Na dosiahnutie tohto cieľa využíva svoj nový mechanizmus konsenzu Proof of Transfer alebo PoX na priame spojenie s bitcoinovým blockchainom. Ako súčasť procesu a, ako to dosiahnuť, predstavuje nový kódovací jazyk inteligentnej zmluvy s názvom Clarity, ktorý je navrhnutý na základe ľahko použiteľnej syntaxe, vďaka ktorej je prístupný, no s ohľadom na zachovanie najvyššej úrovne zabezpečenia.

Kvôli ľahkej architektúre Stacks potrebuje použiť samostatné riešenie na ukladanie dát, čo dosahuje outsourcingom tejto služby komerčným poskytovateľom cloudových úložísk prostredníctvom vlastného úložného systému Gaia. Vec, ktorá ju odlišuje od podobných prístupov, je, že umožňuje tým ktorí nedôverujú cloudovému úložisku, ukladať svoje údaje sami.

Stacks bol tiež navrhnutý s integrovanou názvovou službou nazývanou Blockstack Naming Service. Používatelia tak môžu prideľovať názvy aktívam, ktoré sú čitateľné pre ľudí. Aktíva sú zase zabezpečené kombináciou verejného a súkromného kľúča.

Nakoniec, ako, keby to všetko nebolo dostatočnou inováciou pre jeden blockchain, Stacks získal podporu vlády USA. Prišlo to vo forme miliónov dolárov na financovanie jeho vývoja a, čo je možno ešte dôležitejšie, SEC podporila jeho počiatočnú ponuku mincí, vďaka čomu je Stacks vôbec prvým blockchainovým tokenom, ktorý to dokázal.

Zdroje:

https://www.realvision.com/blog/what-is-stacks,https://www.coinspeaker.com/guides/what-is-stacks-stx/,https://kriptomat.io/cryptocurrencies/stacks/what-is-stacks/

Kontakt

Máte nejakú otázku? Spýtajte sa nás a čoskoro sa vám ozveme.

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

Update cookies preferences