Viete, ako sa chrániť pred stratami na kryptomenovom trhu?

Po istom čase obchodovania s kryptomenami si určite uvedomíte, že sa jedná o značne volatilný trh a to najmä v porovnaní so staršími trhmi, kde by podobné cenové výkyvy nepochybne spôsobili obrovský chaos. Aj preto sa obchodovanie s kryptomenami dodnes označuje za rizikovú formu investície.

Prioritou obchodníka by mala byť čo najväčšia možná miera ochrany jeho portfólia a pre každého je dôležité porozumenie princípov ochrany kapitálu pred náhlymi zvratmi trendov a dumpingovými rizikami. Práve tu prichádza na scénu tzv. hedžing.

Čo je to hedžing?

Múdra poučka hovorí, hedžing je stratégiou riadenia rizika, ktorá sa používa na kompenzovanie strát v investíciách tým, že obchodník zaujme opačnú pozíciu na súvisiacom assete. A teraz to poďme skúsiť normálnou rečou. Hedžing sa dá v podstate vnímať ako forma poistenia. Ak obchodník využíva túto stratégiu, poisťuje svoje portfólio pred vplyvom nejakej negatívnej udalosti na trhu. Samozrejme sa nejedná o 100% stratégiu, ktorá zabráni akýmkoľvek negatívnym vplyvom, ale dopady dokáže eliminovať výrazným spôsobom.

S niečím podobným sa  v bežnom živote stretávame prakticky denne a mnoho z nás má poistené napríklad svoje bývanie. Takéto poistenie samozrejme nezabráni tomu, aby vás vykradli, alebo aby bol váš príbytok zničený požiarom, ale v prípade takejto okolnosti zníži konečné dopady na váš rodinný rozpočet.

Obdobne to funguje aj pri obchodovaní, kde môžeme používať určité techniky, ktoré zabezpečia zníženie expozície voči rôznym rizikám na trhu.Nie je to tak jednoduché, ako pri poistení domu, kde väčšinou raz ročne zaplatíte príslušný poplatok a ďalej sa v princípe nemusíte o nič starať. Ideálnym začiatkom je preto pochopenie rizík, ktorým sa krypto obchodník nevyhne.

Riziká obchodovania s kryptomenami

Nedá sa povedať, že všetky kryptomeny sú vystavené rovnakým rizikám a už vôbec nie na rovnakej úrovni. Pozrieme sa však na 4 základy typy, ktoré by mal ovládať každý skúsený krypto obchodník.

1.    Volatilita

Trh s kryptomenami je veľmi volatilný, čo znamená, že so zmenou nálady na trhu sa často môžete stretnúť aj so silnými a náhlymi pohybmi cien jednotlivých kryptomien. Výnimkou nie sú ani poklesy, alebo nárasty o desiatky percent a to v priebehu niekoľkých hodín. Zriedkavo môžeme na tomto trhu sledovať aj zmeny v cenách o stovky, či tisíce percent.

Určite si teda viete predstaviť, že podobné výkyvy môžu výrazne ovplyvniť hodnotu vášho portfólia a navyše často vedú k tomu, že obchodníci podľahnú pri svojich rozhodnutiach emóciám.

2.    Transakčné ​​riziko

Chyby pri komunikácii a oneskorenie pri vykonávaní obchodných príkazov, môžu mať pre obchodníkov za následok značné straty. Často sledujeme, že aj veľké kryptomenové burzy zmrazia počas silnej volatility kvôli veľkému počtu objednávok niektoré svoje funkcie. Ich cieľom je to, aby udržali v chode aspoň najdôležitejšie a najzákladnejšie funkcie burzy. Je preto takmer nevyhnutné, aby mal obchodník prístup k viacerým burzám, ktoré dokážu zvládať aj nápor objednávok a používateľov počas týchto udalostí.

3.    Regulačné riziko

V súčasnosti vo väčšine jurisdikcií kryptomeny a kryptomenové burzy nepodliehajú reguláciám finančných regulátorov, ani centrálnych bánk. To znamená, že často nepodliehajú ani požiadavkám, obmedzeniam a usmerneniam, ktorými sa riadia tradičné finančné inštitúcie. Regulačné orgány síce pomaly začínajú venovať kryptomenám zvýšenú pozornosť, avšak zatiaľ panuje v tomto smere neistota aj v základných otázkach. Jedná sa napríklad o klasifikáciu týchto aktív a do hry vstupuje aj ochrana spotrebiteľov a daňové povinnosti v jednotlivých jurisdikciách.

Pridaj sa do VIP skupiny a získaj náskok pred ostatnými! VIAC INFO TU.

Táto diera v reguláciách obmedzuje ochranu obchodníkov a investori sa tak pri nákupe musia spoliehať takmer výlučne na svoj vlastný úsudok, alebo na rady rôznych (často pochybných) poradcov a v najhorších scenároch na „super tipy“ známych osobností, či influencerov.

4.    Riziko obchodovania na páku

Tým, že na kryptomenovom trhu zatiaľ prakticky neexistujú žiadne regulačné pravidlá, môžu obchodníci využívať vysoké úrovne obchodovania na páku, pri poskytovaní malého kolaterálu, alebo maržových vkladov. Neskúsení obchodníci tak často s vidinou rýchleho a jednoduchého zbohatnutia extrémne riskujú a následne môžu pomerne jednoducho prísť o celý svoj kapitál. Niektoré centralizované kryptomenové burzy (napríklad Binance a KuCoin) už začali na svojich platformách obmedzovať poskytovanú výšku páky a snažia sa tak obchodníkov pred podobnými situáciami chrániť.

Najbežnejšie stratégie riadenia rizík

Príliš veľká exponovanosť na trhu môže viesť k veľkej nervozite a rozhodovaniu na základe emócií, čo pri obchodovaní predstavuje značné riziko pre portfólio aj samo o sebe. Ak sa ako obchodník cítite po tlakom a v strese kvôli tomu, že trh sa pohybuje proti vašim pozíciám, jedná sa o dobrý indikátor toho, že by mali riadiť svoje riziká. Najjednoduchším spôsobom je zníženie veľkosti vašich pozícií na trhu. Ďalšou možnosťou je práve hedžing, ktorý predstavuje účinný spôsob zníženia rizika a sprievodného psychického tlaku, pri súčasnom zachovaní aktívnych pozícií.

Samozrejmosťou by malo byť využívanie príkazu stop-loss a zameranie na likvidné a dôveryhodné kryptomenové aktíva. Obchodníci pre ochranu pred rizikami využívajú aj diverzifikáciu portfólia, shortovanie a obchodovanie prostredníctvom derivátov. Poďme sa na jednotlivé možnosti pozrieť bližšie.

1.    Diverzifikácia portfólia

Diverzifikovanie predstavuje pre obchodníkov jeden z najjednoduchších spôsobov rozloženia rizika na trhu s kryptomenami. Znamená to investovanie do rôznych kryptomenových aktív a nie iba do jedného, ktoré vám v prípade pádu zlikviduje celé portfólio. Často sa o diverzifikácii zjednodušene hovorí – nevkladaj všetky vajíčka do jedného košíka. V správne diverzifikovanom portfóliu funguje každá kryptomena ako hedž voči ostatným. To znamená, že pri poklese ceny jednej kryptomeny, je celková strata menšia, ako keby do nej obchodník investoval všetky svoje prostriedky.

Diverzifikované portfólio by malo zahŕňať investície do aktív, ktoré v cenových pohyboch príliš nekolerujú. Na kryptomenovom trhu je to pomerne obtiažne, nakoľko sa väčšinou riadi podľa Bitcoinu a ten často cenovo kopírujú všetky ostatné relevantné kryptomeny. Odlišná situácia je napríklad na akciovom trhu, kde môžete nakúpiť akcie spoločností z rôznych odvetví a tie vás následne v tomto smere chránia o niečo lepšie. Napriek tomu sa skúsení krypto obchodníci snažia o čiastočnú diverzifikáciu tým, že nakupujú kryptomeny rôznych kategórií – napríklad DeFi, NFT, Oracles a podobne. Väčšina portfólií samozrejme zahŕňa aj najväčšie kryptomeny (Bitcoin, Ether), ktoré následne kompenzujú riziká spojené s nákupom menších altcoinov.

2.    Shortovanie

Shortovanie znamená zaujatie pozície k aktívu, ak sa obchodník domnieva, že jeho cena bude v najbližšom období klesať. Jedná s o pokročilejší spôsob hedžu kryptomeny. Proces (z ktorého je väčšina automatizovaná) zahŕňa požičanie kapitálu od burzy, jeho predaj za aktuálnu trhovú cenu, čakanie na pokles hodnoty a následné vrátenie rovnakého kapitálu za nižšiu cenu. Rozdiel medzi týmito dvoma obchodmi tvorí zisk obchodníka.

Pozrime sa na konkrétny príklad podobného obchodu, pri ktorom chce obchodník shortovať BTC. Pri cene 50 000 dolárov si od burzy požičia 10 000$. Ak cena BTC klesne na 40 000$, obchodníkovi by na kúpu rovnakého množstva stačilo 8 000$ a tým by získal 2 000$. Ak však cena narastie na 60 000$, obchodník by za rovnaké množstvo BTC musel zaplatiť 12 000$, čím by utrpel stratu 2 000$.

Shortovanie môže predstavovať čisto špekulatívnu operáciu za účelom dosiahnutia zisku, alebo sa môže použiť ako hedž pred rizikom oslabenia long pozície. Hedž prostredníctvom shortovania so sebou prináša aj transakčné náklady a náklady na financovanie, ktoré sa následne môžu výrazne podpísať aj pod výšku zisku (straty). Obchodníci by preto pred podobným krokom mali dôkladne všetko prepočítať.

3.    Futures

Pre hedžovanie kryptomien môžu obchodníci využívať aj deriváty, ktoré svoju hodnotu odvodzujú od  primárneho podkladového aktíva.Najbežnejšími derivátmi, ktoré obchodníci na tento účel využívajú sú takzvané Futures. Jedná sa o typ finančnej zmluvy medzi dvoma, alebo viacerými stranami, ktoré sa dohodnú na obchodovaní konkrétneho kryptomenového aktíva, za vopred stanovenú cenu v konkrétnom časovom bode v budúcnosti. Ak obchodníci pri tomto type transakcie využijú vysokú úroveň páky, môžu zvýšiť svoje potencionálne zisky. Na druhej strane však rovnako zvyšujú aj potencionálnu stratu v prípade nepriaznivého vývoja na trhu. Mali byť preto značne opatrní a zvažovať prípadné riziká podobného obchodu.

Záver

Aj keď je hedžing často používanou stratégiou na zníženie rizík, je dôležité si pamätať, že takmer každá metóda hedžu má aj svoje tienisté stránky. Žiadna z nich totiž nie je dokonalá a neprináša 100%-né „poistenie“ voči všetkým druhom strát. Každý investor by tak mal dôkladne zvážiť vhodnosť použitia konkrétnej hedž stratégie pre jeho portfólio, s prihliadnutím na aktuálnu situáciu na trhu. Rovnako by si mal správne zrátať náklady tejto stratégie a premietať ich aj do finálneho potencionálneho zisku. Primárnym zámerom správne nastavenej hedž stratégie by nemalo byť dosiahnutie zisku, ale zabránenie situácie, pri ktorej sa obchodník ocitne vo veľkej strate.

Prečítajte si tiež: Čínske jašenie pokračuje – čo nám ukázal staronový kryptomenový zákaz?

Obchodníci a investori, ktorí preferujú dlhodobé stratégie, využívajú napríklad techniku DCA (Dollar Cost Averaging) a následne môžu ignorovať krátkodobé cenové výkyvy daného krypto aktíva. Jedná sa o jednu z najodporúčanejších stratégií v prípade, že sa obchodovaniu nechcete venovať ako vašej primárnej činnosti. Pri tejto stratégii (nákup a hodl) stráca hedžovanie voči krátkodobým cenovým výkyvom svoj význam.

To, aký druh hedžingu je pre vás ten najvhodnejší, závisí v konečnom dôsledku od vášho konkrétneho portfólia, pozícií na trhu a aj od úrovne vašich zručností a skúseností. Prajeme veľa úspechov pri obchodovaní priatelia!

Zdroje: medium.com

Kontakt

Máte nejakú otázku? Spýtajte sa nás a čoskoro sa vám ozveme.

Vaše osobné údaje (email) budeme spracovávať len za týmto účelom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Súhlas potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám pošleme na váš email. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomne, emailom alebo kliknutím na odkaz z ktoréhokoľvek informačného emailu.

Update cookies preferences