Technické okienko: Lightning Network – Transakcie budúcnosti

Ako to funguje

  • Lightning Network je závislá od základnej technológie blockchainu. Použitím reálnych Bitcoin / Blockchain transakcií a použitím jeho natívneho inteligentného zmluvného skriptovacieho jazyka je možné vytvoriť bezpečnú sieť účastníkov, ktorí sú schopní obchodovať s vysokým objemom a vysokou rýchlosťou
  • Obojsmerné platobné kanály – dvaja účastníci vytvoria záznam v blokchaine, ktorý vyžaduje, aby obaja účastníci podpísali všetky výdavky. Obidve strany vytvoria transakcie, ktoré vracajú položku z blockchainu do ich individuálnej alokácie, ale nebudú vysielané do blokovej reťaze. Môžu aktualizovať svoje individuálne alokácie pre záznam v účtovnej knihe vytvorením mnohých výdavkov na transakcie z aktuálneho vstupu. Platná je iba posledná verzia, ktorá je vynútená skriptovaním s inteligentnými kontraktmi. Tento záznam môže kedykoľvek uzavrieť ktorákoľvek strana bez akejkoľvek dôvery, alebo opatrovníctva vysielaním najnovšej verzie do blockchainu
  • Lightning Network  – vytvorením siete týchto záznamov dvoch účtovných kníh je možné nájsť cestu v sieti podobne ako smerovanie paketov na internete. Uzly pozdĺž cesty nie sú dôveryhodné, pretože platba je vynútená pomocou skriptu, ktorý presadzuje atómovú hodnotu (či už celá platba je úspešná alebo neúspešná) prostredníctvom znižujúcich sa časových intervalov
  • Okamžité platby – Bleskové platby bez obáv o potvrdzujúce časy. Bezpečnosť je vynútená zmysluplnými zmluvami typu blockchain bez vytvorenia transakcie typu blockchain pre jednotlivé platby. Rýchlosť platby je meraná v milisekundách až sekundách
  • Škálovateľnosť – kapacita miliónov až miliárd transakcií za sekundu v celej sieti. Pripojenie platby za akciu / kliknutie je teraz možné bez správcov
  • Nízke náklady – transakciou a usporiadaním off-blockchain umožňuje Lightning Networku mimoriadne nízke poplatky, ktoré umožňujú objaviť prípady využívania, ako sú okamžité mikroplatby
  • Atómové swapy s krížovým reťazcom sa môžu vyskytnúť v reťazci okamžite s konvenčnými pravidlami blokády. Pokiaľ môžu reťaze podporovať rovnakú kryptografickú hashovú funkciu, je možné uskutočňovať transakcie cez blokové reťazce bez dôvery tretej strany

Pridaj komentár

Zatvoriť menu
×

Cart