Nezávislá firma skontrolovala peňažné rezervy krypto giganta Circle

Circle oznámilo, že najalo nezávislú účtovnícku firmu Grant Thornton LLP, aby skontrolovala dolárové rezervy, ktorými Circle kryje USDC. Circle sa tak pravidelnými auditmi pridáva k Paxos Standart.

Podľa zistení Grant Thornton má Circle v rezervách dokonca o 4000$ viac, než koľko vydali v tokenoch.

V správe sa píše, že k 31. októbru 2018:

  • USDC tokeny vydané a nevyrovnané= 127,408,827 USDC
  • Americké doláre držané na rezervných účtoch = $ 127,412,240.89

Grant Thornton uvádza, že kontrolu vykonali v súlade s normami účtovníctva. Zo samotnej správy:

Naša kontrola bola vykonaná v súlade s atestačnými normami stanovenými Americkým inštitútom certifikovaných účtovníkov. Tieto štandardy vyžadujú, aby sme naplánovali a vykonali kontrolu, aby sme získali primeranú istotu o tom, či sú údaje o rezervných účtoch uvedené v Správe o rezervných účtoch pravdivé na základe kritérií uvedených v Správe o rezervných účtoch.

Kontrola zahŕňa postupy na získanie dôkazov o rezervných účtoch. Povaha, načasovanie a rozsah týchto postupov závisí na našom úsudku, vrátane posúdenia rizika mylného konštatovania informácií o rezervných účtoch, či už z dôvodu podvodu alebo chyby.

Veríme, že dôkazy, ktoré sme získali sú dostačujúce na to, aby poskytli rozumný základ nášho názoru.

Podľa nás sú informácie o rezervných účtoch uvedené v Správe o rezervných účtoch k 31. októbru 2018, na základe kritérií uvedených v Správe o rezervných účtoch, správne.

Paxos Standart a USDC robia kontroly na mesačnej báze. Gemini dollar to tiež robí pravidelne a pravdepodobne bude v budúcnosti robiť kontroly tiež mesačne.

Tieto posudky sú dôležité, keďže nezávislé účtovnícke firmy sú prvé, ktoré by našli varovné príznaky, ak by niečo nebolo v poriadku. Investori si chcú byť istý, že stablecoin, ktorý držia má skutočne hodnotu, ktorú má mať. Je dobrou známkou, že tieto tri nové stablecoiny zavádzajú tento štandard a v budúcnosti by malo byť samozrejmosťou, že ho budú dodržiavať aj ostatné stablecoiny.

Zdroj: 1

Pridaj komentár

Zatvoriť menu
×

Cart