Bankovníctvo bude v tomto roku čeliť digitálnym trendom, zatváraniu pobočiek a DeFi hnutiu.

Čakajú nas revolučné zmeny v bankovníctve. Zatiaľ čo vlády a centrálne banky po celom svete skúmajú digitálne meny v očakávaní rýchlej transformácie, retailové banky sú svedkami rastúceho počtu zatvárania pobočiek.

Posun k online možnostiam zvýrazňuje potenciál decentralizovaných financií (DeFi), blockchainu na základe Etherea, ktorý môže vykonávať podobné funkcie ako bankovníctvo, ale bez zamestnancov.

Namiesto toho využíva sieť samoregulačné smart kontrakty.

Aj keď nie všetky banky zrýchlili uzatváranie pobočiek, Wall Street Journal uvádza, že v poslednom desaťročí stratilo toto odvetvie celkom 9 000 pobočiek, pričom v roku 2018 došlo k uzavretiu bankových pobočiek na rekordne vysokej úrovni.

Údaje, ktoré zostavila spoločnosť Statista, ukazujú, že v roku 2018 bolo v USA celkom 77 647 pobočiek komerčných bánk, poistených FDIC, čo predstavuje pokles z úrovne 82 532, zaznamenanej v roku 2009.

Podľa S&P Global Market Intelligence je trend zatvárania rastúci a pravdepodobne sa nezmení.

Hovorí James Barth, profesor financií na Auburn University:

„Banky sa rozhodujú, že nepotrebujú toľko pobočiek alebo len na strategických miestach, kde môžu vyťažiť čo najviac zo svojich peňazí.“

To ponecháva vidieckych spotrebiteľov na okraji a zbavuje ich to prístupu k finančným službám a vytvára problém, ktorý majú vyriešiť kryptomeny a DeFi.

Namiesto experimentovania s myšlienkou generovania nového retailového biznisu prostredníctvom vkladania bánk do obchodov s potravinami, máme vďaka kryptomenám banku vo vlastnom smartfóne.

Keďže fyzické pobočky čelia rastúcej konkurencii od mobilných aplikácií a digitálnych platforiem, najväčšie bremeno nesú vidiecke segmenty obyvateľstva.

Kľúčové zistenia z Perspectives from Main Street: Bank Branch Access in Rural Communities, odhaľujú najviac znevýhodnené skupiny.

„Tieto výrazne ovplyvnené vidiecke kraje bývajú chudobnejšie, pozostávajú z obyvateľov s nižším počtom rokov vzdelania a majú väčší podiel obyvateľstva Afroameričanov v porovnaní s ostatnými vidieckymi okresmi.“

Zatiaľ čo DeFi dúfa v “home run” tým, že bude propagovať jasné prípady využitia digitálnych aktív prostredníctvom platforiem, ktoré môžu poskytnúť komukoľvek a kdekoľvek plnú kontrolu nad ich aktívami, poskytovať pôžičky a ponúkať vysoko konkurenčné úročené kontrakty, vyžaduje si to výrazný posun v bankových návykoch a zvýšenie osobnej dôvery v bezpečnosť počítačov a smart telefónov. Budú potrebné veľké stimuly, aby prilákali používateľov, ktorí majú dostatok bankových možností. Pokiaľ ide o oblasti, v ktorých finančné služby miznú, nové decentralizované možnosti sľubujú výhody.

Príkladom toho, ako sú DeFi postavené proti tradičným metódam uchovávania hodnôt, je stablecoin Dai, založený na Ethereu. Dai Savings Rate (DSR) sa účtuje ako „sporiaci účet pre vaše krypto“. Táto funkcia umožňuje ľuďom získať úspory držaním Dai v špeciálnom smart kontrakte. Držitelia Dai môžu bez banky alebo miestnej pobočky, alebo akéhokoľvek sprostredkovateľa vložiť Dai do DSR kontraktu, aby získali ďalšie Dai. Držitelia môžu potom od zmluvy odstúpiť spolu s dosiahnutými úsporami.

Kontrakt je navrhnutý tak, aby poskytoval variabilnú mieru úspor. Nasledujúci príklad ukazuje mieru 5 % ročne. Držiteľ Dai vloží 100 Dai, a potom si vyberie 105 Dai po 12 mesiacoch.

Keďže cieľom nových platforiem je zbaviť tradičné finančné inštitúcie sprostredkovateľov, prichádzajú s rizikom spojeným s novými technológiami a rizikovými kapitalistami, ktorí sú ochotní na ne vsadiť. Compound, systém DeFi, ktorý generuje návratnosť pre používateľov, je financovaný Andreessen  Horowitz fondom, veľkým hráčom zo Silicon Valley, ktorý spravuje 2,7 miliardy dolárov.

Compound, ktorý spája krypto veriteľov a krypto dlžníkov, má v systéme zamknuté krypto v hodnote viac ako 85,5 milióna dolárov. Podľa údajov z DeFi Pulse je tu v súčasnosti uzamknutých celkom 669 milióna dolárov, rozmiestnených na niekoľkých popredných platformách, ktoré sú postavené predovšetkým na Ethereu. Vedúci predstavitelia v odvetví očakávajú, že toto číslo v roku 2020 vystrelí.

Píše Mason Nystrom z inkubátora Etherea ConsenSys:

„Interoperabilná, programovateľná povaha otvoreného finančného zoskupenia, postaveného na Ethereu, poskytuje základy pre novú finančnú ekonomiku…Kým v roku 2019 došlo k významnému pokroku v rozvoji decentralizovaných financií, v roku 2020 sa očakáva skok.“

Zdroj: https://dailyhodl.com/2020/01/01/2020-banking-faces-digital-trends-branch-closures-the-defi-movement-and-ethereums-dai/

Pridaj komentár

Zatvoriť menu
×

Cart